atelier mirso

TEGENSTELLINGEN

Expositie 2015

We zijn geneigd als mens negatieve ervaringen in ons leven weg te stoppen en de mooie juist te laten zien. Alsof de negatieve ervaringen niet bestaan. Echter, de negatieve ervaringen lijken de mooie ervaringen te creëren (en andersom). Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder donker geen licht. Zonder armoe geen rijkdom. Geen winnaar zonder een verliezer. De mooiste bloemen groeien op de mestvaalt is niet voor niets een gezegde geworden. De wereld is tegenstellingen. De kosmos is tegenstellingen. Wij zijn tegenstellingen. Een kunstenaar geeft ons een blik achter de schermen van het onzichtbare. Het alom aanwezige wat niet te omschrijven is. Wat mooi dat de kunstenaar een heel klein luikje mag opentrekken naar dat onzichtbare. Een kleine inkijk naar de bron van alles. Het oneindig grotere met al zijn tegenstellingen.

SCHILDERIJEN

Contact Us